Veřejná zakázka: FC Lounsko - Výřez nežádoucího zmlazení dřevin na části bílých strání pod Ranou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11795
Systémové číslo: P23V00000111
Datum zahájení: 01.11.2023
Nabídku podat do: 08.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FC Lounsko - Výřez nežádoucího zmlazení dřevin na části bílých strání pod Ranou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez nežádoucího zmlazení dřevin na části bílých strání pod Ranou.
Výřez nežádoucího zmlazení dřevin do 1 m výšky na vymezené výměře zákresem nad ortofotomapou 0,6557 ha. S ohledem na nesouvislé porosty zmlazení dřevin a místa bez vegetace je vyřezávaná plocha snížena o 50 % na 0,325 ha. Co nejdříve po výřezu budou pařízky ošetřeny schváleným arboricidním prostředkem dle návodu výrobce. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena z vyřezávané plochy a složena na hromady dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, případně využita jiným vhodným způsobem. Jsou zde ztížené podmínky - lokalita je hůře přístupná, pozemek je svažitý (svah 15-30 %) a vyřezávané dřeviny trnité.
Opatření bude provedeno v souladu se standardy AOPK: 02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality) a 02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin), které jsou ke stažení na https://dotace.nature.cz/web/cz/platne-standardy.
Zakázka je součástí funkčního celku Lounsko,

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 34 375 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky