Veřejná zakázka: FC Lounsko - úprava stanovištních podmínek výřezy na Rané

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11789
Systémové číslo: P23V00000105
Datum zahájení: 28.09.2023
Nabídku podat do: 05.10.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FC Lounsko - úprava stanovištních podmínek výřezy na Rané
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřezy dřevin na části lokality Raná, p. p. č. 256/1, 261/38, 1140/7 k. ú. Raná u Loun. Výřezy budou provedeny na 3 vymezených plochách dle zákresu nad ortofotomapou. Celková výměra plochy 1 je 1,1557 ha, bude provedeno odstranění náletu křovinořezem na 25 % plochy, tzn. plocha zásahu bude 0,2889 ha a dále bude proveden ruční výřez dřevin do výšky 3 m na 70 % plochy, tzn. plocha zásahu bude 0,8090 ha. Součástí opatření je nátěr pařízků arboricidem. Na ploše 2 bude na 674 m2 provedeno odstranění zmlazení dřevin křovinořezem. Na ploše 3 bude na 80 m2 provedeno odstranění zmlazení dřevin křovinořezem. Veškeré práce budou probíhat v souladu se schváleným standardem AOPK ČR SPPK D 02 002:2021 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin) dostupným na standardy.nature.cz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 180 576 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky