Veřejná zakázka: FC Lounsko - Kosení lehkou mechanizací a křovinořezem v NPP Velký vrch u Vršovic a jejím OP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11787
Systémové číslo: P23V00000103
Datum zahájení: 22.09.2023
Nabídku podat do: 02.10.2023 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FC Lounsko - Kosení lehkou mechanizací a křovinořezem v NPP Velký vrch u Vršovic a jejím OP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení lehkou mechanizací a křovinořezem v NPP Velký vrch u Vršovic a jejím OP
A. Bude provedeno kosení travních porostů křovinořezem na 3 plochách o celkové vymezené výměře zákresy nad ortofotomapou 2,1441 ha. Z důvodu výskytu rozptýlených dřevin, které zůstanou na lokalitě, je celková kosená plocha 2,0435 ha. U větší části této plochy jsou ztížené podmínky – sklon svahu 15-30 %.
B. Bude provedeno kosení travních porostů lehkou mechanizací na ploše 1,5492 ha.
Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 131 631 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky