Veřejná zakázka: FC Krušné hory - Ruční a mechanizované kosení v lokalitě Černá louka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11778
Systémové číslo: P23V00000094
Datum zahájení: 17.08.2023
Nabídku podat do: 24.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FC Krušné hory - Ruční a mechanizované kosení v lokalitě Černá louka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Sečení těžkou technikou (1 ha na ploše č. 1), ručně vedenou sekačkou (0,5 ha na ploše č. 7) a křovinořezem (3,45 ha na plochách č. 2, 3, 4, 5 a 6) na celkové ploše 4,95 ha v PR Černá louka. Posečená hmota bude zlikvidována podle platných předpisů.
Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze této smlouvy. Veškeré práce budou provedeny od účinnosti smlouvy o dílo do 5. 10. 2023.
Opatření bude realizováno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení, který je ke stažení na https://standardy.nature.cz/res/archive/239/030001.pdf?seek=1435840603.
Bližší informace viz příloha č. 1 výzvy Návrh smlouvy včetně příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 175 576 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky