Veřejná zakázka: Realizace ZP pro sysla obecného - úprava stanovištních podmínek kosením na lokalitě Odolický vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11757
Systémové číslo: P23V00000073
Datum zahájení: 28.06.2023
Nabídku podat do: 07.07.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace ZP pro sysla obecného - úprava stanovištních podmínek kosením na lokalitě Odolický vrch
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci realizace záchranného programu pro sysla obecného. Jedná se o úpravu stanovištních podmínek na p. p. č. 549 k. ú. Odolice, na ploše dle zákresu nad ortofotomapou o rozloze 1,6447 ha, z důvodu výskytu dřevin je plocha opatření snížena o 10 %. na 1,4802 ha. Bude provedeno 2x ruční kosení křovinořezem včetně zmlazení křovin do výšky 0,8 m. Kosení proběhne na pokyn pracovníků RP SCHKO České středohoří v termínu dle stavu vegetace, první kosení do 20. 7. 2023, druhé kosení v termínu mezi 15. 8. - 30. 9. 2023. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odvezena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v souladu se schváleným standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení dostupným na standardy.nature.cz.
Zakázka je částí funkčního celku Lounsko.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 123 232 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky