Veřejná zakázka: FC Lounsko: Realizace ZP pro sysla obecného - úprava stanovištních podmínek přepasením v EVL Raná-Hrádek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11751
Systémové číslo: P23V00000067
Datum zahájení: 20.06.2023
Nabídku podat do: 27.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FC Lounsko: Realizace ZP pro sysla obecného - úprava stanovištních podmínek přepasením v EVL Raná-Hrádek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci realizace záchranného programu pro sysla obecného. Jedná se o úpravu stanovištních podmínek na 4 plochách dle zákresů nad ortofotomapou o celkové rozloze 5,9898 ha, p. p. č. 1159, 1158/1, 1165, 1161, 1172, 248, 256/1, 256/2, 1140/8 k. ú. Raná u Loun. Bude provedeno přepasení travního porostu smíšeným stádem ovcí a koz na volno za pomoci ovčáckých psů. Opatření budou provedena v termínu určeném pracovníky AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, s ohledem na aktuální stav vegetace – výška travního porostu by neměla přesáhnout 15 cm, v termínu do 10. 11. 2023. Součástí opatření je doprava stáda a zajištění potřebné péče o něj. Součástí opatření není pokosení nedopasků. Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD 02-003:2015 Pastva dostupným na standardy.nature.cz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 179 694 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky