Veřejná zakázka: IM IP LIFE – Pařezení – oplocenky na Vysoké stráni – opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 11637
Systémové číslo: P22V00000126
Datum zahájení: 09.08.2022
Nabídku podat do: 18.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: IM IP LIFE – Pařezení – oplocenky na Vysoké stráni – opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Realizace opatření na zachování a zlepšení druhové skladby lesa ve zvláště chráněném území v územní působnosti AOPK ČR (péče o území vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů) na lokalitě „NPR Karlštejn (Vysoká stráň)“, opatření v lesích ve vlastnictví AOPK ČR v CHKO Český kras.

Výstavba drátěných oplocenek na experimentálních plochách inovativního managementu pařezení v rámci Integrovaného projektu LIFE Jedna příroda.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 354 816 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Oddělení právní podpory a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy