Veřejná zakázka: Monitoring stavu povodí Horní Malše a poskytování konzultací ve věci ochrany perlorodky říční

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 11459
Systémové číslo: P21V00000212
Datum zahájení: 04.10.2021
Nabídku podat do: 15.10.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring stavu povodí Horní Malše a poskytování konzultací ve věci ochrany perlorodky říční
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Náplní zakázky je zajištění realizace Záchranného programu perlorodky říční v povodí Malše (EVL Horní Malše, okres Český Krumlov). Zakázka zahrnuje monitoring stavu dotčené části povodí, hlášení závad a součinnost při jejich řešení včetně poskytování konzultací. Cílem je předcházet poškozením habitatu perlorodky nebo její populace včasným odhalením závad a hrozících havárií. Dále monitoring zahrnuje sledování vývoje lokality, aby byla AOPK informována o změnách v životním prostředí perlorodky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 288 620 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy