Veřejná zakázka: LIFE CS_kosení_Dolní Zálezly

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11230
Systémové číslo: P20V00000230
Datum zahájení: 02.11.2020
Nabídku podat do: 09.11.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_kosení_Dolní Zálezly
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o pokosení travního porostu na části p. p. č. 953 k. ú. Dolní Zálezly dle zákresu nad ortofotomapou.
Celková vymezená plocha činí 0,57 ha. Z důvodu výskytu dřevin byla plocha kosení snížena o 10% na 0,513 ha. Pozemek je špatně přístupný a velmi svažitý. Z těchto důvodů je cena za kosení navýšena o oproti ceně uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Pokosená hmota bude na lokalitě ponechána na hromadách v místech určených pracovníky AOPK ČR, kde bude sloužit jako úkryt pro plazy. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 23 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky