Veřejná zakázka: LIFE CS_koseni_zmlazeni_EVL/NK Lipská hora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11229
Systémové číslo: P20V00000229
Datum zahájení: 02.11.2020
Nabídku podat do: 09.11.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_koseni_zmlazeni_EVL/NK Lipská hora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o odstranění výmladků křovin na p. p. č. 112, 113/1, 113/2, 125, 131, 132, 133, 134, 136/14, 136/15, 190/2, 190/3, 190/5, 190/6, 190/7, 191, 195/1, 196, 192 v k. ú. Mrsklesy v EVL Lipská hora a NK Bílé stráně pod Lipskou horou.

Plocha vyznačená zákresy nad ortofotomapou má rozlohu 6,3617 ha. Z důvodu nesouvislého výskytu výmladků na pozemcích je rozloha k jejich pokosení snížena o 50 %, tj. na 3,18085 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla - pozemky jsou členité, mírně svažité a jsou hůře dostupné. Výmladky budou posekány křovinořezem a vzniklá hmota odstraněna a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 111 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky