Veřejná zakázka: Výřez nežádoucích dřevin na části NPR Bořeň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11228
Systémové číslo: P20V00000228
Datum zahájení: 29.10.2020
Nabídku podat do: 05.11.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výřez nežádoucích dřevin na části NPR Bořeň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Bude provedena úprava stanovištních podmínek na části NPR Bořeň výřezem nežádoucích druhů dřevin (převážně trnka obecná, růže šípková a svída krvavá) v nezapojeném porostu, p. p. č. 728 a 731 k. ú. Chouč. Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 3,27 ha. Na ploše budou zachovány soliterní dřeviny, větší stromoví jedinci hlohů a dále skupiny křovin pro umožnění hnízdění ptactva dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Z důvodu ponechání výše uvedených dřevin, nezapojeného porostu a ploch bez zmlazení je vyřezávaná výměra redukována o 50 % na 1,635 ha. Z této výměry bude provedeno vyřezání na 40 % (tj. 0,654 ha) nežádoucích dřevin do 1 m výšky a na 60 % (tj. na 0,981 ha) vyřezání nežádoucích dřevin od 1 m do 3 m výšky.
Jsou zde ztížené podmínky - zhoršená dostupnost pozemků, jejich částečná svažitost a trnitost odstraňovaných dřevin. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné vyřezávané pozemky v budoucnosti obhospodařovat. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Práce budou provedeny do 20.11.2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 136 100 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky