Veřejná zakázka: LIFE CS_Satan_výřez

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11226
Systémové číslo: P20V00000226
Datum zahájení: 27.10.2020
Nabídku podat do: 04.11.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_Satan_výřez
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin do 3 m výšky na pozemcích p. č. 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 147/1, 147/2 v k. ú. Skalice u Žitenic.

Vymezená plocha dle zákresu nad ortofotomapou je 0,8295 ha. Z důvodu ponechání solitérních dřevin (zjm. ovocných) dle pokynů pracovníka AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří je plocha výřezů snížena o 10%, tj. na 0,7466 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla – vysoká svažitost pozemků a trnité dřeviny. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucnu bez problémů obhospodařovat. Součástí opatření je i odklizení a likvidace veškeré dřevní hmoty v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 104 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky