Veřejná zakázka: LIFE CS_výřez_Doerellova vyhlídka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11223
Systémové číslo: P20V00000223
Datum zahájení: 23.10.2020
Nabídku podat do: 02.11.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_výřez_Doerellova vyhlídka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin do 3 m výšky na pozemku p. č. 1162
v k. ú. Prackovice nad Labem.

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,7373 ha. Z důvodu ponechání solitérních dřevin a skupinek křovin je rozloha výřezu snížena o 20 %, tj. na 0,5898 ha. Dřeviny budou vyřezány blízko u země a v ploše budou ponechány solitérní dřeviny podle pokynů pracovníka AOPK ČR SCHKO České středohoří. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla - pozemek je obtížně dostupný, svažitý a kamenitý, z těchto důvodů byla cena navýšena oproti základní sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 70 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky