Veřejná zakázka: IP LIFE - výřez nežádoucích dřevin na 3 plochách v EVL Bořeň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11222
Systémové číslo: P20V00000222
Datum zahájení: 22.10.2020
Nabídku podat do: 30.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: IP LIFE - výřez nežádoucích dřevin na 3 plochách v EVL Bořeň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000. Provedení opatření v EVL Bořeň v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000.
Konkrétně se jedná o podporu předmětů ochrany stanovišť: kontinentální opadavé křoviny (40A0), porosty se skalníky, panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis, 6190) a chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220).
Bude proveden výřez náletových nežádoucích dřevin na třech plochách na p. p. č. 719 v k. ú. Chouč:
Plocha č. 1:
1. Výřez nežádoucích náletových dřevin do 3 m (především trnka, šípek). Z důvodu rozvolněnosti porostu a míst bez dřevin je vymezená plocha zákresem 0,50 ha redukována o 50 %, tj. na 0,25 ha.
2. Výřez nežádoucích náletových dřevin nad 3 m výšky do 10 cm na řezné ploše pařezu (jasan, trnka, šípek). Z důvodu velké rozvolněnosti porostu a míst bez dřevin je vymezená plocha zákresem 0,50 ha redukována o 90 %, tj. na 0,05 ha.
Plocha č. 2:
Výřez nežádoucích náletových dřevin nad 3 m výšky do 10 cm na řezné ploše pařezu (jasan, trnka, šípek). Z důvodu rozvolněnosti porostu dřevin je vymezená plocha zákresem 0,060 ha redukována o 20% tj. na 0,048 ha.
Plocha č. 3:
Výřez nežádoucích náletových dřevin do 3 m (trnka, šípek). Z důvodu rozvolněnosti porostu dřevin je vymezená plocha zákresem 0,024 ha redukována o 60% tj. na 0,096 ha.
U všech 3 ploch jsou ztížené podmínky - jedná se o těžko přístupný, svažitý a skalnatý pozemek s převážně trnitými dřevinami. Veškerá vyřezaná hmota bude odstraněna a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země.
Práce budou provedeny do 20. 11. 2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 78 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky