Veřejná zakázka: LIFE CS_výřez_Kočka_20

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11221
Systémové číslo: P20V00000221
Datum zahájení: 20.10.2020
Nabídku podat do: 27.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_výřez_Kočka_20
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin a křovin do 3 m výšky v NK Kočka
na pozemcích p. č. 495/1, 495/2, 531, 532 k. ú. Žitenice.

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,6751 ha. Z důvodu nezapojeného porostu, ponechaných solitérních dřevin (zjm. ovocných) a skupinek keřů dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří je rozloha výřezu snížena o 20 %, tj. na 0,5401 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla - pozemky jsou svažité a dřeviny místy trnité. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucích letech obhospodařovat. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 60 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky