Veřejná zakázka: LIFE CS_vyrez_EVL Porta Bohemica_Střekov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11217
Systémové číslo: P20V00000217
Datum zahájení: 14.10.2020
Nabídku podat do: 21.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_vyrez_EVL Porta Bohemica_Střekov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin (především trnovníku akátů
a šípků) na části p. p. č. 3369/1 k. ú. Střekov v nepřístupném terénu jižní skalní stěny pod vyhlídkou.

Z tohoto důvodu musejí být práce provedeny za použití horolezecké techniky. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,3482 ha. Tato plocha neodpovídá ploše, kde bude pováděn zásah, neboť se jedná o strmou skálu. Z ošetřované plochy budou odstraněny invazivní dřeviny (trnovník akát) a křoviny (zejména šípky) do 3 m výšky. Ostatní dřeviny ve stromovém patře a případné solitérní keře budou v ploše výřezu ponechány dle pokynů pracovníka AOPK ČR. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla – skála je nekompaktní, dřeviny jsou trnité a pozemky jsou v nepřístupném terénu jižní skalní stěny, proto musejí být práce provedeny za použití horolezecké techniky.
Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 20. 11. 2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 55 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky