Veřejná zakázka: Obnova původních biotopů na části Dobroměřické pískovny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11214
Systémové číslo: P20V00000214
Datum zahájení: 09.10.2020
Nabídku podat do: 19.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova původních biotopů na části Dobroměřické pískovny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obnova původních biotopů na části Dobroměřické pískovny, p. p. č. 413/16, 413/18, 413/19, 413/20, 413/21, 413/24, 413/25, 413/31, 428 k. ú. Dobroměřice. Bude provedeno:

A. Kosení travních porostů, především vysokých ostřic, na dvou plochách o celkové vymezené výměře 1,91 ha. Z důvodu výskytu dřevin (130 ks topolů osik o průměru 11-20 cm na pařízku) je kosená výměra snížena na 1,90 ha. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy. Jsou zde ztížené podmínky - jedná se o dlouhodobě neobhospodařované a podmáčené pozemky.

B. Vyřezání nežádoucích dřevin do 3 m výšky a 10 cm na pařízku (především šípků, hlohů, svídy) na dvou plochách o celkové vymezené ploše 1,80 ha. Z důvodu mozaikovitého výřezu je vyřezávaná výměra snížena na 50 %, tj. na 0,9 ha. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucích letech bez problémů obhospodařovat. Jsou zde ztížené podmínky - jedná se o podmáčené pozemky, vyřezávány jsou převážně trnité dřeviny.

C. Pokácení 130 ks výmladných stromů topolu osiky o průměru kmene na pařízku 11-20 cm. Stromy budou pokáceny co nejníže u země, aby bylo možné plochu v budoucnosti obhospodařovat. Slabší dřevní hmota (do cca 7 cm) bude odklizena s vyřezávané plochy a využita v souladu s platnými právními předpisy. Silnější dřevní hmota bude složena na hromady dle pokynů pracovníka AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Kácení stromů, 02 004 Sečení, které jsou v příloze tohoto zadávacího řízení.

Práce budou provedeny do 20. 11. 2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 207 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky