Veřejná zakázka: LIFE CS_vyrez_EVL Kosťálov_20

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11213
Systémové číslo: P20V00000213
Datum zahájení: 09.10.2020
Nabídku podat do: 16.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_vyrez_EVL Kosťálov_20
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin do 3 m výšky na pozemcích p. č. 116/1 a 116/2 v k. ú. Boreč u Lovosic.

Vymezená plocha dle zákresu nad ortofotomapou je 1,7276 ha. Z důvodu ponechání solitérních dřevin (zjm. starých ovocných stromů) a skupinek keřů (zjm. dřín jarní) dle pokynů pracovníka AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří je rozloha výřezu snížena o 20%, tj. na 1,3821 ha. Výřez nežádoucích dřevin bude proveden dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze č. 2 této Smlouvy. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla - pozemky jsou hůře dostupné a z části svažité. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucnu bez problémů obhospodařovat. Součástí opatření je i odklizení a likvidace veškeré dřevní hmoty v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 138 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky