Veřejná zakázka: LIFE CS_vyřez_Radobýl_2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11212
Systémové číslo: P20V00000212
Datum zahájení: 08.10.2020
Nabídku podat do: 15.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_vyřez_Radobýl_2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez křovin na části p. p. č. 439/1 k. ú. Žalhostice a p. p. č. 5060/1 k. ú. Litoměřice

Zásah bude proveden na p. p. č. 439/1 v k. ú. Žalhostice na ploše vymezené zákresem nad ortofotomapou o celkové rozloze 0,164 ha. Vyřezávány budou nezapojené křoviny na 60% celkové vyznačené plochy a dřeviny nad 3 m výšky s průměrem kmene do 10 cm na 40 % z celkově vyznačené plochy. Z důvodu ponechání části dřevin a z důvodu nepřítomnosti dřevin na části vyznačené plochy je výřezávaná výměra snížena o 10 %, tj. na ploše 0,148 ha. Vyřezávány budou nezapojené křoviny na 60%, tj. na 0,089 ha realizované plochy a dřeviny nad 3 m výšky s průměrem kmene do 10 cm na 40 % tj. na 0,059 ha z realizované plochy. Pozemky jsou obtížně dostupné a částečně svažité. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo
možné pozemky v budoucích letech obhospodařovat. Opatření bude provedeno do 31. 10. 2020. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 18 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky