Veřejná zakázka: LIFE CS_koseni_zmlazeni_NK Kočka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11211
Systémové číslo: P20V00000211
Datum zahájení: 06.10.2020
Nabídku podat do: 13.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_koseni_zmlazeni_NK Kočka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení s odstraněním zmlazení nežádoucích dřevin do výšky 0,8 m v NK Kočka na pozemcích p. č. 529/1, 529/2, 529/3, 530 k. ú. Žitenice.

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,0626 ha. Z důvodu ponechaných solitérních dřevin (zjm. ovocných) a skupinek keřů je kosená výměra snížena o 30 %, tj. na 0,7438 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla - svažitost terénu a pozemky jsou dlouhodobě neobhospodařované. Součástí opatření je i odklizení a likvidace veškeré pokosené hmoty v souladu s platnými právními předpisy. Kosení a shrabání hmoty bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 28 120 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky