Veřejná zakázka: LIFE CS_koseni_Holy Vrch u Hlinne

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11207
Systémové číslo: P20V00000207
Datum zahájení: 29.09.2020
Nabídku podat do: 06.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_koseni_Holy Vrch u Hlinne
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení na části p. p. č. 887/7, 887/1 k. ú. Hlinná

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 2,2852 ha. Z důvodu výskytu dřevin ve stromovém a keřovém patře je rozloha ke kosení snížena o 20 %, kosená výměra je tedy 1,8282 ha. Na lokalitě jsou ztížené pracovní podmínky - pozemek je obtížně dostupný, extrémně svažitý a skalnatý. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 31. 10. 2020. Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, dostupného na http://www.standardy.nature.cz/.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 74 100 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky