Veřejná zakázka: NPP Janský vrch - ruční kosení a výřez zmlazení - 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11206
Systémové číslo: P20V00000206
Datum zahájení: 25.09.2020
Nabídku podat do: 05.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NPP Janský vrch - ruční kosení a výřez zmlazení - 2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení následujících opatření v NPP Janský vrch a jeho ochranném pásmu, k. ú. Korozluky, části p. p. č. 368/3 a p. p. č. 342/2:
a) výřez výmladků nežádoucích dřevin (např. trnovník akát, žanovec, hloh, jasan, hloh, svída, trnka, růže) do 1 m výšky na ploše 0,3349 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Veškerá vyřezaná hmota bude odstraněna z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy. Jsou zde ztížené podmínky - špatná přístupnost (na plochu nevede žádná přístupová cesta), svažitost pozemků.
b) ruční kosení spojené s odstraněním hmoty na ploše 0,1858 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Veškerá pokosená hmota bude odstraněna z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy. Kosení bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení. Jsou zde ztížené podmínky - špatná přístupnost (na plochu nevede žádná přístupová cesta).
Práce jsou prováděny jako zásah na podporu stepních druhů, př. kavyl sličný, k. Ivanův, kozinec bezlodyžný, vlnice chlupatá.
Práce budou provedeny do 6.11.2020

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 34 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky