Veřejná zakázka: LIFE CS_Výřezy_Holy vrch_Kostelní vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11037
Systémové číslo: P20V00000037
Datum zahájení: 16.03.2020
Nabídku podat do: 23.03.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_Výřezy_Holy vrch_Kostelní vrch
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin nad 1 m výšky na lokalitě Holý vrch u Hlinné na p. p. č. 887/1 k. ú. Hlinná

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,6694 ha. Z důvodu ponechávaných skupin křovin a solitérních dřevin je rozloha výřezu snížena o 20 % na 0,5355 ha. Na ploše budou ponechány vzrostlé stromy a solitérní keře dle pokynů pracovníka AOPK ČR.

Výřez křovin do 1 m výšky a odstranění stařiny na lo
kalitě Kostelní vrch na p. p. č. 658, 664 k. ú. Libochovany.

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,1871 ha. Z důvodu ponechávaných solitérních dřevin je rozloha k výřezu snížena o 2 % na 0,1834 ha. V ploše dojde k odstranění ostružiníků, stařiny a drobných křovin šířících se z okrajových lemů. Zároveň budou v ploše ponechány zmlazující se duby případně další dřeviny dle pokynů pracovníka AOPK ČR.

Na obou plochách jsou stížené podmínky. Pozemky jsou hůře přístupné, křoviny trnité a lokalita na Hlinné je velmi svažitá. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 70 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky