Veřejná zakázka: LIFE CS_Výřez nežádoucích dřevin v NK BS pod Lipskou horou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11019
Systémové číslo: P20V00000019
Datum zahájení: 10.02.2020
Nabídku podat do: 17.02.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_Výřez nežádoucích dřevin v NK BS pod Lipskou horou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez křovin na části p. p. č. 190/2, 190/3, 190/7, 196, 191, 195/1, 132, 133, 134 v k. ú. Mrsklesy.

Jedná se o výřez nesouvislého porostu nežádoucích dřevin na vymezené ploše nad ortofotopmapou o rozloze 1,18 ha. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány dřevina s průměrem kmene u paty stromu nad 10 cm, veškeré ovocné dřeviny, část křovin a solitérních dřevin dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Z těchto důvodů je vyřezávaná plocha snížena na 70 % z vyznačené plochy tj. na 0,826 ha. Výřez nežádoucích dřevin bude proveden dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze č. 2 této Smlouvy. Jedná se o hůře přístupné pozemky, vyřezávány budou převážně rozvětvené a trnité dřeviny (hlohy, trnky, šípky) nad 1 m výšky. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucích letech obhospodařovat. Opatření bude provedeno do 31. 3. 2020. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 64 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky