Veřejná zakázka: LIFE CS_výřezy_Kočka_2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11017
Systémové číslo: P20V00000017
Datum zahájení: 10.02.2020
Nabídku podat do: 17.02.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_výřezy_Kočka_2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin nad 1 m výšky na části p. p. č. 529/1, 529/2, 529/3, 530 v k. ú. Žitenice.

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,0626 ha. Z důvodu rozvolněného porostu ve spodní části plochy a ponechaných solitérních dřevin (zjm. ovocných) a skupinek keřů je rozloha výřezu snížena o 30 %, tj. na 0,7438 ha. Pozemky jsou svažité a dřeviny místy trnité, z těchto důvodů byla cena navýšena oproti základní sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucích letech obhospodařovat. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 62 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky