Veřejná zakázka: Výřez náletových dřevin, kosení nedopasků a následné odstranění zmlazení v EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11012
Systémové číslo: P20V00000012
Datum zahájení: 07.02.2020
Nabídku podat do: 14.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výřez náletových dřevin, kosení nedopasků a následné odstranění zmlazení v EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří, LIFE16 NAT/CZ/000639, EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice.

Část 1 – aktivita C1, výřez náletových dřevin a křovin nad 1 m výšky na p. p. č. 1186, 1187, 1190, 1194, 1193, 1207, 1195, 1210, 1218, 1197/1, 1197/2, 694, 693, 692, 689/2, 695, v k. ú. Pokratice na ploše číslo 1 o rozloze 2,1585 ha podle zákresu nad ortofotomapou (příloha č. 2a). Odstraňovány budou šířící se dřeviny a křoviny jako jsou svída krvavá, javor babyka, trnka obecná, hloh obecný, líska obecná, jasan ztepilý – juvenilní jedinci. Zvláštní důraz bude kladen na zachování jedinců z okruhu jeřábu českého (Sorbus bohemica), dubu pýřitého (Quercus pubescens) a dalších cenných dřevin (jeřáb oskeruše, jeřáb břek, ovocné stromy, duby). Z důvodu ponechání soliterních dřevin či skupinek křovin je rozloha k výřezu snížena o 5 %, vyřezávaná výměra je tedy 2,0506 ha. Pozemek je hůře dostupný, velmi svažitý, dřeviny místy trnité. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucích letech obhospodařovat. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 31. 03. 2020.

Část 2 – aktivita C1, výřez náletových dřevin a křovin nad 1 m výšky na p. p. č. 1207, 1210, 1214, 1215 a 1218 v k. ú. Pokratice na plochách č. 2 a 3 o celkové rozloze 0,4207 ha, podle zákresu nad ortofotomapou (příloha č. 2a). Odstraňovány budou šířící se dřeviny a křoviny jako jsou svída krvavá, javor babyka, trnka obecná, hloh obecný, líska obecná, jasan ztepilý – juvenilní jedinci. Zvláštní důraz bude kladen na zachování jedinců z okruhu jeřábu českého (Sorbus bohemica), dubu pýřitého (Quercus pubescens) a dalších cenných dřevin (jeřáb oskeruše, jeřáb břek, ovocné stromy, duby). Z důvodu ponechání soliterních dřevin či skupinek křovin je rozloha k výřezu snížena o 5 %, vyřezávaná výměra je tedy 0,3997 ha. Pozemek je hůře dostupný, velmi svažitý, dřeviny místy trnité. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucích letech obhospodařovat. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 31. 03. 2020, případně od 01. 10. 2020 do 20. 11. 2020.

Část 3 - aktivita C1, selektivní výřez juvenilních jedinců náletových dřevin a křovin (jasan, bříza, líska, svída) na p. p. č. 713/1, 714, 712, 711, 710, 705, 1225 k. ú. Pokratice na celkové ploše o rozloze 2,0722 ha, podle zákresu nad ortofotomapou (příloha č. 2b). Odstraňovány budou juvenilní jedinci dřevin, jako jsou jasan ztepilý a bříza bělokorá, dále výmladky svídy a lísky. V ploše zásahu budou ponecháni všichni jedinci z okruhu jeřábu českého a duby (d. zimní a d. pýřitý „šipák“). Z důvodu roztroušeného výskytu dřevin k odstranění je rozloha k výřezu snížena o 80 %, vyřezávaná výměra je tedy 0,4144 ha. Pozemek je hůře dostupný a velmi svažitý. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucích letech obhospodařovat. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 31. 03. 2020, případně od 01. 10. 2020 do 20. 11. 2020.

Část 4 – aktivita C2 – ruční pokosení nedopasků a odstranění stařiny na p. p. č 713/1 k. ú. Pokratice na ploše o rozloze 0,1812 ha, podle zákresu nad ortofotomapou (příloha č. 2b). Pozemek je hůře dostupný a svažitý. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení. Ruční kosení bude provedeno do 31. 03. 2020, tedy před začátkem vegetační sezóny. Vyřezaná a pokosená hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy, s vyjímkou hmoty, která vznikne při odstraňování výmladků křovin (viz část 5).

Část 5 – aktivita C1 – odstranění výmladků křovin na p. p. č. 1186, 1187, 1190, 1194, 1193, 1207, 1195, 1210, 1214, 1215, 1218, 1197/1, 1197/2, 694, 693, 692, 689/2, 695 v k. ú. Pokratice na plochách č. 1, 2, 3, 4 a 5 o celkové rozloze 2,5792 ha, podle zákresu nad ortofotomapou (příloha č. 2c). Odstraněny budou výmladky křovin na plochách, které budou odkřoviněny k 31. 3. 2020. Na plochách 1, 2 a 3 o rozloze 1,5434 ha, bude odstranění výmladků v první sezóně po výřezu provedeno mulčováním, na plochách se zachovalým bylinným patrem pokosením křovinořezem. Travní hmota nebude z lokality odstraňována, ale po pokosení přesunuta na plochy bez bylinného patra, dojde tak k uvolnění semen a rychlejší obnově biotopu. Vzhledem k charakteru vyřezávaných křovin a ponechávaným skupinám dřevin lze předpokládat nezapojené zmlazení. Z tohoto důvodu je plocha k odstranění výmladků 1 x za sezónu snížena o 10% na 1,3891 ha. V místech s výskytem silně zmlazujících křovin (trnka, svída) budou výmladky odstraněny 2x za sezónu (plochy č. 4 a 5 o rozloze 1,0358 ha). Z důvodu ponechávaných dřevin a jejich skupin je rozloha k odstranění výmladků 2x za sezónu snížena o 10 % na 0,9322 ha. Opatření bude provedeno v období od účinnosti Smlouvy do 31. 03. 2020, případně od 01.10.2020 do 20.11.2020.

Více informací viz smlouva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 308 968 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky