Veřejná zakázka: LIFE CS_ Výřez nežádoucích křovin v EVL BS u Litoměřic, část Kamýk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11011
Systémové číslo: P20V00000011
Datum zahájení: 29.01.2020
Nabídku podat do: 05.02.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_ Výřez nežádoucích křovin v EVL BS u Litoměřic, část Kamýk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin nad 1 m výšky na p. p. č. 744, 747, 746, 749, 750/1, 750/2 k. ú. Kamýk.
Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,7114 ha. Z důvodu ponechávaných skupin křovin a solitérních dřevin je rozloha výřezu snížena na 0,52 ha. V ploše bude ponechán okrajový pás křovin oddělující lokalitu od louky (orná půda), dále dřeviny rostoucí na kamenných snosech mezi pozemky a další solitérně rostoucí dřeviny dle pokynů pracovníka AOPK ČR. V ploše budou ponecháni jedinci jeřábu labského (Sorbus albensis) ve všech věkových kategoriích. Pozemky jsou hůře přístupné, velmi svažité, křoviny trnité, z těchto důvodů byla cena navýšena oproti základní sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 49 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky