Veřejná zakázka: LIFE CS_Výřez nežádoucích křovin Kočka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11007
Systémové číslo: P20V00000007
Datum zahájení: 17.01.2020
Nabídku podat do: 24.01.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_Výřez nežádoucích křovin Kočka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin nad 1 m výšky na p. p. č. 516, 526/3, 1541 k. ú. Žitenice

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,308 ha. Z důvodu rozvolněného porostu křovin a ponechávaných solitérních dřevin je rozloha výřezu snížena o 20 %, k výřezu je tedy 0,2464 ha. Křoviny budou vyřezány u země a v ploše budou ponechány solitérní dřeviny (ovocné stromy, duby, solitérní hlohy apod.) podle pokynů pracovníka AOPK ČR RP SCHKO České středohoří. Pozemek je obtížně dostupný, svažitý a skalnatý, z těchto důvodů byla cena navýšena oproti základní sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 25 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky