Veřejná zakázka: LIFE CS_Výřezy_BS pod Lipskou horou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11006
Systémové číslo: P20V00000006
Datum zahájení: 17.01.2020
Nabídku podat do: 24.01.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_Výřezy_BS pod Lipskou horou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez křovin na části p. p. č. 112, 113/1, 113/2, 125, 116 v k. ú. Mrsklesy

Celková plocha vymezená nad ortofotomapou je 1,399 ha. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány veškeré ovocné dřeviny, část křovin a solitérních dřevin dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Z těchto důvodů je vyřezávaná plocha snížena na 80 % z vyznačené plochy tj. na 1,119 ha. Jedná se o hůře přístupný pozemek, vyřezávány budou převážně rozvětvené a trnité dřeviny (hlohy, šípky) nad 1 m výšky. Z tohoto důvodu je cena za výřez nežádoucích dřevin navýšena oproti ceníku v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 87 280 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky