Veřejná zakázka: Služby správy a postimplementační podpory aplikačního SW

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10968
Systémové číslo: P19V00000492
Datum zahájení: 01.11.2019
Nabídku podat do: 15.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služby správy a postimplementační podpory aplikačního SW
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytování služeb správy a postimplementační podpory aplikačního SW po dobu max. 2 měsíců v rozsahu 200 odpracovaných hodin podpory. Dodávané služby budou provedeny vzdáleně pomocí prostřednictvím internetové sítě a případně vzdálené správy. Smlouva zahrnuje následující aktivity:
Podporu uvedení do ostrého provozu pro moduly ÚAP zajišťující poskytování prostorových a průvodních dat přihlášeným uživatelům (Poskytování podkladů pro účely územního plánování ÚAP) - (https://uap.nature.cz/);
Nastavení cílových subjektů a uživatelských práv pro očekávaný provoz;
Otestování provozu modulu v interní síti zhotovitele - kontrola správné synchronizace emailových notifikací, nastavení vhodného cyklu detekce změn v poskytovaných datech;
Nastavení vhodného formátu notifikačních služeb;
Účast na koordinačních schůzkách v místě Objednatele v rozsahu 1x za 21 dní (v případě, že nebude oboustranně dohodnuto jinak) po dobu trvání smlouvy. Předpokládanou hodnotou je maximální cena služeb. Nabídkovou cenou je cena za 1 hodinu práce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 83 471 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky