Veřejná zakázka: Obnova stepního biotopu u vysílače pod Radobýlem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10965
Systémové číslo: P19V00000489
Datum zahájení: 30.10.2019
Nabídku podat do: 06.11.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova stepního biotopu u vysílače pod Radobýlem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obnova stepního biotopu ručním kosením a mozaikovitým výřezem nežádoucích dřevin nad 1 m výšky na části p. p. č. 5117/8 k. ú. Litoměřice dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení.
A. Ruční kosení
Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 0,5425 ha, výměra kosené plochy je snížena z důvodu výskytu vzrostlých dřevin na 0,50 ha. V rámci ručního kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Veškerá pokosená hmota bude následně vyhrabána a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude realizováno v souladu se standardem SPPKD_02_004_2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení.
B. Mozaikovitý výřez nežádoucích dřevin nad 1 m
Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 0,1778 ha, výměra vyřezávané plochy je z důvodů ponechání části dřevin dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří a rozvolnění dřevin snížena na 0,1 ha. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek bez problémů obhospodařovat. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Práce budou provedeny do 26. 11.2019

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 23 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky