Veřejná zakázka: Dobroměřická pískovna - výřez a ruční kosení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10955
Systémové číslo: P19V00000479
Datum zahájení: 24.10.2019
Nabídku podat do: 01.11.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dobroměřická pískovna - výřez a ruční kosení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obnova původních biotopů na části Dobroměřické pískovny, p. p. č. 413/16, 413/18, 413/19, 413/31, 428 k. ú. Dobroměřice. Bude provedeno:
A. Ruční kosení travních porostů, především vysokých ostřic, na ploše 0,40 ha. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy. Kosení bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení. Jedná se o dlouhodobě neobhospodařované a podmáčené pozemky, z tohoto důvodu je cena za opatření navýšena oproti sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření".
B. Vyřezání nežádoucích nezapojených dřevin nad 1 m výšky (především šípků a hlohů) na ploše 0,60 ha (celková vymezená plocha je 0,88 ha, z důvodu mozaikovitého výřezu je vyřezávaná plocha snížena na 0,60 ha). Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucích letech bez problémů obhospodařovat. Jedná se o podmáčené pozemky, vyřezávány jsou trnité dřeviny. Z těchto důvodů je cena za opatření navýšena oproti základní sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření".
Veškeré práce budou provedeny do 26. 11. 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 73 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky