Veřejná zakázka: Projektová dokumentace - Rekonstrukce a oprava rybníků v PP Pazourův rybník a rybníků Horní a Dolní Dvořákovský v PR Hrádeček

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10952
Systémové číslo: P19V00000476
Datum zahájení: 23.10.2019
Nabídku podat do: 01.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace - Rekonstrukce a oprava rybníků v PP Pazourův rybník a rybníků Horní a Dolní Dvořákovský v PR Hrádeček
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování příslušných projektových dokumentací dle přiloženého návrhu SOD na níže uvedené rybníky:
Rybník Pazourův p.č. 363,357,365/2,v k.ú Strmilov se nachází v PP Pazourův rybník . Projektová dokumentace má řešit opravu hráze, která propouští vodu. Oprava bude realizována z návodní strany. Je nezbytné kácení vzrostlých stromů na hrázi a poloostrovu. Poloostrov (stará deponie) bude snížen a přetvořen na ostrov. Dále je nezbytné odstranit sediment na cca 9000 m2 z celkové plochy rybníka, která činí 14 534 m2. Výměna výpustního zařízení není předmětem PD, pouze výměna výpustního potrubí (překop hráze).
Rybníky Horní Dvořákovský p.č. 190, k.ú. Budkov a Dolní Dvořákovský p.č.192, k.ú. Budkov se nacházejí v PR Hrádeček. Oba rybníky jsou dlouhodobě nefunkční a vyžadují celkovou rekonstrukci, která bude obnášet opravu hráze, výpustního zařízení včetně výpustního potrubí, kácení dřevin na hrázích a v zátopě rybníků, odstranění sedimentu z vymezené části katastrální výměry rybníků. U rybníku Horní Dvořákovský je předpokládaná plocha k odstranění sedimentu cca 3500 m2 u rybníku Dolní Dvořákovský cca 5 000 m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky