Veřejná zakázka: Raná - podzimní pastva/přepasení části EVL Raná-Hrádek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10944
Systémové číslo: P19V00000468
Datum zahájení: 15.10.2019
Nabídku podat do: 22.10.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Raná - podzimní pastva/přepasení části EVL Raná-Hrádek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění podzimní pastvy/přepasení stádem ovcí o min. počtu 100 ks na části EVL Raná-Hrádek. Zakázka bude provedena následujícím způsobem:
1. Přepasení tří ploch o celkové výměře 5,04 ha, které byly v červnu pokoseny na podporu sysla obecného. Jedná se o p. p. č. 248, 256/1, 256/2, 1158/1, 1159, 1172 k. ú. Raná u Loun.
2. Pastva na p. p. č. 240/1 k. ú. Raná u Loun, kde v letošním roce neproběhly žádné zásahy. Výměra vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,0158 ha. Z důvodu tří oplůtků na ochranu vysetého vičence ligrusu a výskytu zmlazení dřevin je pasená plocha snížena na 0,8 ha.
Pastva bude realizována za pomoci ovčáckých psů. Při plnění zakázky musí být respektován aktuální stav vegetace a pokyny pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří.
Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků. Pastva bude realizována v souladu se schváleným standardem SPPKD_02-003_2015_PASTVA, který je přílohou zadávacího řízení. Zakázka bude realizována do 20. 11. 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 79 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky