Veřejná zakázka: LIFE CS_EVL Lovoš_výřez výmladků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10943
Systémové číslo: P19V00000467
Datum zahájení: 15.10.2019
Nabídku podat do: 22.10.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_EVL Lovoš_výřez výmladků
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin do 1 m výšky na části p. p. č. 553/1, 553/3, 530 k. ú. Oparno na ploše 0,4156 ha. Dále pak výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin nad 1 m výšky na části p. p. č. 480, 481 k. ú. Oparno na ploše 0,0413 ha. Z důvodu ponechávaných solitérních dřevin je rozloha výřezu snížena o 2 %, k výřezu do 1 m výšky je tedy 0,04073 a nad 1 m výšky 0,0405 ha. Plocha bude vyčištěna od trnek s ponecháním vzrostlých dřevin.

Pozemky jsou obtížně dostupné, extrémně svažité a skalnaté, křoviny trnité, z těchto důvodů byla cena navýšena o oproti základní sazbě uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 44 517 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky