Veřejná zakázka: LIFE CS_BS pod Lipskou horou_výřez

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10942
Systémové číslo: P19V00000466
Datum zahájení: 15.10.2019
Nabídku podat do: 22.10.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_BS pod Lipskou horou_výřez
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez náletových dřevin nad 1 m výšky na části p. p. č. 131, 132, 190/2, 190/3, 190/5, 190/7, 191, 192, 195/1, 196 k. ú. Mrsklesy. Na ploše jsou místa bez dřevin, bude zde ponechána část dřevin dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Z těchto důvodů je vyřezávaná plocha snížena na 80 % z celkově vyznačené plochy tj. na 0,8066 ha. Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C1 (výřezy).
Jedná se o hůře přístupný pozemek, vyřezávány budou převážně rozvětvené a trnité dřeviny (hlohy, šípky) nad 1 m výšky. Z těchto důvodů je cena za výřez navýšena oproti ceně uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP".

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 62 918 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky