Veřejná zakázka: Revitalizace PR U sedmi rybníků - TDS - opakované zadávací řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 10420
Systémové číslo VZ: P18V00001458
Datum zahájení: 02.11.2018
Nabídku podat do: 13.11.2018 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace PR U sedmi rybníků - TDS - opakované zadávací řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci „Revitalizace PR U sedmi rybníků“ podle přiloženého návrhu smlouvy, projektové dokumentace a dalších přiložených pokladů a informací uvedených níže.

Místem plnění je PR U sedmi rybníků, veškeré práce budou prováděny na pozemcích č. parc. 1041, 1043, 1044, 1046, 1177, 1080, 1081/1, 1083, 1079, 1073/2, 1069/1, 1189, 1176/2, 1190/1, 1188, 1181, 1216, 1063/1 v k. ú. Vojtanov, 578/1, 457/2 a 572/1 v k. ú. Starý Rybník, okres Cheb, Karlovarský kraj.

Realizace stavebních činností bude probíhat v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele „Revitalizace PR U sedmi rybníků“, VRV, a. s., 2016, aktualizované 2017, hlavní projektant Ing. Miroslav Holeček, Ph.D. (dále jen PD).

„Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Seznam účastníků