Veřejná zakázka: „Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových zdrojů.“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10410
Systémové číslo: P18V00001448
Evidenční číslo zadavatele: VÚV/2018/02009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.10.2018
Nabídku podat do: 15.11.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových zdrojů.“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
„Analýza a vyhodnocení dat o obsahu vybraných látek na ochranu rostlin a PPCP ve vodárenské nádrži Švihov a v povodí Želivky a analýza vzorků vybraných látek z pilotních zemědělských povodí a bodových zdrojů.“

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) a C) zákona č. 134/2016 Sb.
  Zdůvodnění:
  Důvodem výběru jediného možného dodavatele na služby je skutečnost, že Povodí Vltavy, státní podnik zajišťuje ze zákona monitoring vodárenské nádrže Švihov a situačních a provozních profilů v povodí Želivky. Současně zajišťuje také monitoring surové vody pro Úpravnu vody Želivka a ve formě služeb pro PVK, a. s. také analýzy vzorků upravené vody. Vzhledem k tomu, že účelem projektu je definovat rizika průniku prioritních látek do vodárenské nádrže Švihov a analyzovat a modelovat
  jejich vliv na jakost pitné vody, je analýza dat a jednotné stanovení vybraných látek ve vzorcích základní podmínkou pro úspěšné řešení projektu. Jednotné stanovení vzorků vody ze všech částí povodí, vodárenské nádrže a systému úpravny vody Želivka je také hlavní podmínkou pro vyhodnocení změn a transformací jednotlivých hodnocených látek ve vodních tocích a nádržích a tudíž i správného nastavení jednoho z klíčových výsledků projektu - simulačního modelu.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 570 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
 • IČO: 00020711
 • Poštovní adresa:
  Podbabská 2582/30
  160 00 Praha 6

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky