Veřejná zakázka: LIFE CS_pastva_Bílé stráně pod Košťálovem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10367
Systémové číslo: P18V00001405
Datum zahájení: 01.10.2018
Nabídku podat do: 08.10.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_pastva_Bílé stráně pod Košťálovem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu: „Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639 , aktivita pastva. Pastva se nachází na části p. p. č. 391/ k. ú. Teplá u Třebenic, kde celková výměra je 4,1293. Po odečtení 10 % z důvodu výskytu náletovách dřevin je sečená výměra snížena na 3,7164 ha. Pozemek je hůře přístupný, dlouhodobě neobhospodařovaný s nerovnostmi v ploše travního porostu. Opatření bude provedeno dle zákresu nad ortofotomapu, která je v příloze tohoto zadávacího řízení a to v termínu od účinnosti Dohody do 10. 11. 2018. Součástí opatření je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí opatření není kosení nedopasků. Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD 02-003:2015 Pastva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 92 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky