Veřejná zakázka: Podzimní pastva na "Lenešické Rané"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10360
Systémové číslo: P18V00001398
Datum zahájení: 21.09.2018
Nabídku podat do: 01.10.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podzimní pastva na "Lenešické Rané"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Podzimní pastva smíšeným stádem ovcí a koz o min. počtu 100 ks (z toho min. 10 koz) na ploše 1,9 ha (výměra vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,9242 ha, z důvodu výskytu dřevin na pasené ploše je snížena na 1,9 ha), p. p. č. 3484/1 v k. ú. Lenešice a p. p. č. 243 a 1149/1 v k. ú. Raná u Loun. Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace na lokalitě. Zhotovitel během pastvy učiní opatření pro zabránění vstupu zvířat na navazující plochy („bílé stráně“). Na pasenou plochu je možný přístup pouze po cestě směrem na Lenešice. Součástí opatření je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí opatření není kosení nedopasků. Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD 02-003:2015 Pastva, který je přílohou zadávacího řízení. Opatření bude provedeno do 31. 10. 2018.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 41 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky