Veřejná zakázka: Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10359
Systémové číslo: P18V00001397
Datum zahájení: 21.09.2018
Nabídku podat do: 03.10.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zajištění vhodného biotopu pro chráněné druhy, vyskytující se v zájmové lokalitě – PR Nový rybník.
Akce spočívá ve vytvoření 3 mělkých tůní v jižní části PR Nový rybník (nedaleko ptačí pozorovatelny), které mají sloužit k rozmnožování obojživelníků a jako biotop pro vodní a mokřadní organizmy. Z odtěženého materiálu a dovezené zeminy vhodné zrnitosti bude vybudována hnízdní stěna pro břehule říční (Riparia riparia).

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „Tůně v PR Nový rybník“ z 10/2016. Zpracovatelem je Ing. Antonín Kavan. Součástí realizace bude vytvoření tůní a hnízní stěny dle PD:
- SO 01 Tůně
- SO 03 Hnízdní stěna

Stavba bude realizována na pozemcích p.č. dle GP 1374/25, 1374/26, 1374/27, 1374/28, 1374/29, 1374/30, 1374/31, 1374/32, 1374/33, 1374/34, 1374/35 v k. ú. Úherce u Nýřan, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj. Stavba se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit s majetkem státu pro AOPK ČR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 486 126 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky