Veřejná zakázka: LIFE ČS - Podpora předmětu ochrany v EVL Radobýl

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10333
Systémové číslo: P18V00001371
Datum zahájení: 17.09.2018
Nabídku podat do: 24.09.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE ČS - Podpora předmětu ochrany v EVL Radobýl
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C1 (výřezy dřevin) a C2 (ruční kosení).
Jedná se o úpravu stanovištních podmínek na podporu předmětu ochrany EVL Radobýl - endemického poddruhu saranče skalní, p. p. č. 439/1 k. ú. Žalhostice. Budou provedena následující opatření:
A. Ruční kosení (aktivita C2) na dvou plochách o celkové výměře 0,30 ha (celková vymezená plocha je 0,3089 ha, z důvodu ponechání solitérních dřevin a obsekání trsů kavylů je snížena na 0,30 ha). Veškerá pokosená hmota bude shrabána železnými hráběmi. Spolu s pokosenou hmotou bude vyhrabána i stařina, aby došlo k rozvolnění vegetace. Veškerá shrabaná hmota bude odklizena z pozemku a využita vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Jedná se o nepřístupný, kamenitý, členitý a velmi svažitý pozemek. Ruční kosení bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je v příloze zadávacího řízení.
B. Výřez nežádoucích dřevin nad 1 m výšky (aktivita C1) na ploše 0,04 ha (Vymezená plocha je 0,0410 ha, z důvodu ponechání dvou solitérních vzrostlých dřevin je vyřezávaná plocha snížena na 0,04 ha). Jedná o nepřístupný, kamenitý, členitý a velmi svažitý pozemek. Vyřezávány jsou rozvětvené a trnité dřeviny. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucnosti bez problémů obhospodařovat. Veškerá vyřezaná dřevní hmota bude odklizena z pozemku a využita vhodným způsobem.
Veškeré práce budou provedeny do 8. 11. 2018.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 18 150 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky