Veřejná zakázka: Výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10326
Systémové číslo: P18V00001364
Datum zahájení: 18.09.2018
Nabídku podat do: 27.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody dle mezi zadavatelem a více účastníky na dodání smaltovaných tabulí pro označení zvláště chráněných území, území soustavy NATURA 2000 a památných stromů dle vyhlášky MŽP č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let ode dne podpisu rámcové dohody minimálně se dvěmi účastníky, kteří nabídnou nejnižší cenu včetně DPH.

Konkrétní prováděcí smlouvy na dílčí plnění budou uzavírány na základě výsledku soutěže mezi účastníky rámcové dohody analogicky podle § 135 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky