Veřejná zakázka: Oprava lesních cest v Národním parku Šumava - ÚP Borová Lada, poškozených po přívalovém dešti ze dne 12. 6. 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10310
Systémové číslo VZ: P18V00001348
Evidenční číslo zadavatele: NPS 08262/2018
Datum zahájení: 10.09.2018
Nabídku podat do: 20.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest v Národním parku Šumava - ÚP Borová Lada, poškozených po přívalovém dešti ze dne 12. 6. 2018
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava lesních cest v Národním parku Šumava na územním pracovišti Borová Lada poškozených po přívalovém dešti ze dne 12. 6. 2018.

Po bouři ze dne 12. 6. 2018 a s ní souvisejícím přívalovém dešti bylo v Národním parku Šumava na územním pracovišti Borová Lada v lokalitě Borová Lada a Bučina poškozeno šest lesních cest. Jedná o pět prašných lesních cest Žlutá, Vlčí, Travnatý pás, Za pilou a Židovská. Na těchto cestách je splaven prašný povrch, vytvořily se erozní rýhy, jsou pomístně zanesené cestní příkopy a naplaveniny na krajnicích.
Opravy budou spočívat v doplnění a zhutnění těchto poškození štěrkodrtí vhodných frakcí a odstranění a pročištění naplaveného materiálu na krajnicích a v příkopech.

Na šesté lesní cestě Vltavské Údolí, která má na části prašný a na části betonový povrch, došlo na prašné části (cca 790 mb) k splavení prašného povrchu a vytvoření erozních rýh včetně zanesení cestních příkopů a na betonové části (cca 100m), podél Vltavského potoka došlo ke kompletnímu odplavení celé konstrukce cesty včetně litého betonového povrchu.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 Soupis prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 469 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky