Veřejná zakázka: Pořízení služby socio-ekonomické indikátory pro LIFE České středohoří - opakované řízení I

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10271
Systémové číslo: P18V00001309
Datum zahájení: 31.08.2018
Nabídku podat do: 26.09.2018 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení služby socio-ekonomické indikátory pro LIFE České středohoří - opakované řízení I
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí hodnocení socio-ekonomických dopadů projektu LIFE16 NAT/CZ/000639. Zhotovitel připraví metodiku hodnocení, provede sběr vybraných dat (částečně ve spolupráci s AOPK), jejich analýzu a sestaví závěrečnou zprávu. Závěrečnou zprávu AOPK podrobí oponentuře externím oponentem. Zhotovitel zapracuje připomínky vyslovené externím oponentem a schválené AOPK a odevzdá finální závěrečnou zprávu. Ta bude následně odevzdána jako součást výstupů projektu LIFE16/NAT/CZ000639. V případě připomínek závěřečné zprávy ze strany EK je dodavatel povinen spolupracovat na jejich vypořádání tím, že poskytne všechny potřebné doplňující informace, jenž budou požadovány.

Při návrhu metodiky a průběhu řešení se předpokládá průběžná spolupráce a konzultace s objednatelem.

V průběhu projektu, tj. do 31. 12. 2023, bude zhotovitel podle potřeby AOPK poskytovat podklady pro průběžné reporty o plnění projektu LIFE16/NAT/CZ000639, které sestavuje AOPK a budou odevzdávány Evropské komisi.

Zhotovitel se zúčastní schůzek k řešení téhož úkolu (hodnocení socioekonomických dopadů) dalšího podobného projektu LIFE „Ze života hmyzu“, jehož nositelem je AOPK. Spolupráce bude mít podobu účasti na schůzkách, prezentace navrženého řešení, dosažených výsledků, výměny zkušeností, hledání řešení pro průběžně identifikované problémy. Tyto schůzky budou koordinovány zadavatelem. Očekáváme cca 3 pracovní schůzky v období do 31. 12. 2023, pravděpodobně na ústředí AOPK v Praze na Chodově.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 374 913 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky