Veřejná zakázka: Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 10238
Systémové číslo: P18V00001276
Datum zahájení: 15.08.2018
Nabídku podat do: 03.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup diktafonů a reproduktorů pro monitoring vybraných druhů ptáků a savců
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Nákup 80 ks diktafonů a 15 ks reproduktorů pro plnění úkolů, které jsou součástí realizace projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239.

Bližší specifikace viz příloha č. 2 - Specifikace.

„Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 230 165 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy