Veřejná zakázka: LIFE CS - 2. Kolo_kosení na EVL Bílé stráně u Litoměřic (pokratická část)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10227
Systémové číslo: P18V00001265
Datum zahájení: 20.08.2018
Nabídku podat do: 27.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS - 2. Kolo_kosení na EVL Bílé stráně u Litoměřic (pokratická část)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C2 (ruční kosení), aktivita C1 (výřez křovin) EVL Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice a NPP Bílé stráně. Jedná se o ruční kosení travního porostu (aktivita C2) na pozemcích p. p. č. 1207, 1210, 1215, 1214, 1218, 1195, 689/2, 689/1, 695, 1225, 1224, 705, 710, 711, 713/1, 714 k. ú. Pokratice o celkové ploše 4,7 ha.
Pozemky jsou obtížně přístupné z důvodu velké svažitosti a nerovností na ploše. Vymezená plocha s třtinou křovištní, která bude pokosena 2x. Z důvodu ponechaných dřevin a mozaikovité seče je plocha ponížena o 5%, k sečení je tedy 4,47 ha. Opatření bude provedeno v termínu od 15. 8. do 31. 10. 2018, včetně odklizení pokosené hmoty. Sečení bude provedeno ručně, za pomocí křovinořezů.
Výřez křovin a náletových dřevin. Zásah bude proveden v k.ú. Pokratice na částech p.p.č. 1194, 1195, 1207, 1210, o celkové výměře 0,2483 ha. Vyřezány budou křoviny nad 1 m výšky s ponecháním vzrostlých solitérních dřevin a pásu křovin na rozhraní EVL a sousedního TTP. Z tohoto důvodu je plocha ponížena o 5%, plocha k vyřezání je tedy 0,2359 ha. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucích letech bez problémů obhospodařovat. Opatření bude provedeno v říjnu 2018.
Veškerá hmota bude odklizena a využita vhodným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy. Mulčování plochy je nevhodné. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou výběrového řízení

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 203 510 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky