Veřejná zakázka: 2. ÚP Černý Důl LÚ 12

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10141
Jedná se o část veřejné zakázky: Snášení klestu – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP-II.
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: 2. ÚP Černý Důl LÚ 12

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky je součástí projektu Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže, konkrétně se jedná o cíl č. 4, kterým je zajištění dostatečného množství tlejícího dřeva v různých stádiích rozkladu jako biotopu pro velké množství organismů.


Předpokládaná hodnota

  • 360 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky