Smlouva: Smlouva o provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 96
Evidenční číslo: 140186
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 74 380 165,29
Cena v Kč vč. DPH: 90 000 000,00
Zadávací řízení: Smlouva o provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy

Název (předmět)

Smlouva o provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy

Schválil / podepsal

Ing. Berenika Peštová, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí

Stručný popis

Jedná se o uveřejnění smlouvy podle §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), která byla zadaná na základě obecné výjimky z působnosti zákona dle § 18 odst. 2 písm. f) Zákona.
Informaci o uzavírané smlouvě vzala vláda České republiky na vědomí v souladu s bodem I/1a/aa) usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2013 č. 246, o zrušení usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek.

V centrálním Informačním systému Registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1441246.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy