Smlouva: Pořízení stolů do jídelny a vybavení kanceláře členů vedení Ministerstva životního prostředí od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8609
Evidenční číslo: 230021
Datum uzavření smlouvy: 30.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 219 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 265 232,00

Název (předmět)

Pořízení stolů do jídelny a vybavení kanceláře členů vedení Ministerstva životního prostředí od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu

Schválil / podepsal

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru majetku, provozu a veřejných zakázek

Stručný popis

Pořízení stolů do jídelny a vybavení kanceláře členů vedení Ministerstva životního prostředí od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu.

Dodávka je realizována na základě aplikace výjimky pro podlimitní veřejné zakázky dle § 30 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 134/2016 Sb."), kdy Ministerstvo životního prostředí jako zadavatel, který je současně organizační složkou státu, je oprávněno zadat veřejnou zakázku na dodávky poskytované Vězeňskou službou České republiky mimo zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. právě přímo Vězeňské službě České republiky jako dodavateli, přičemž hodnota těchto dodávek nesmí v součtu dosáhnout limitu pro nadlimitní veřejné zakázky.

Dodávky od Vězeňské služby České republiky jsou pořizovány současně v rámci resortního centrálního nákupu, který bude Ministerstvo životního prostředí jako centrální zadavatel tímto způsobem na základě samostatných dílčích zápisů realizovat přímo na svůj účet či na účet jednotlivých pověřujících zadavatelů.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy